Reklama na BMW

1. Sloka

d                                              a    

Našel jsem na zemi reklamu,

E                  a

Na BMW byla.

Pak jsem uviděl přes cestu jít lamu,

Chtěla mi ji sníst.

Ref1.: Já povídám lamó, lamó,

Nežer mi tu reklamu!

Vzápětí volám mámó, mámó,

Ta lama mě chce sníst.


2. Sloka

Zavolal jsem policii:

,,Lama mi tu žere reklamu!"

Policie už přijíždí

A lama… jim žere ceduli!

Ref2.: Oni povídaj lamó, lamó,

Nežer nám tu ceduli!

Vzápětí volaj mámó, mámó,

Ta lama nás chce sníst


Coda: Lamolamolamolamo…